Bilayer

Bilayer

Bilayer is a duo consisting of Hilde Marie Holsen (trumpet/effects) and Magnus Bugge (analog synthesis). The musicians move freely around in diverse contexts – from minimal arrangements stretching out to the infinity of of time and space, to alien soundscapes of destroying textures and raw emotion.

Bilayer’s music is a story where one does not know the origin to sonic elements. The band has a flat structure where all sounds are equally important and anything might origin from Holsen’s processed trumpet or Bugge’s synthetic sound design. Together Bilayer is an energetic expression exploring the natural tension and resolve tension found in improvised music improvisation and further channels this to complete collaborative compositions. The two musicians builds a bridge between jazz, contemporary music and electronica.

Since 2015 the duo has been invited to various stages for experimental music: Bidrobon (Oslo), SkRR (Oslo), Friform Kirkenes, Oddnose Festival, Nonfigurativ musikk and Haugesound. Their selftitled debut album «Bilayer» is up for release at the Norwegian label Va Fongool in March 2019.

«Only the nervous presence of machine-like, fractured rhythmic patterns reminds us that sonic horizons of Bilayer are far broader than any specific genre, era or concrete geographical space.»

Read the album review from Eyal Hareuveni on Salt Peanuts

bilayer.booking@gmail.com

 

Bilayer er ein duo sett saman av Hilde Marie Holsen (trompet/effektar) og Magnus Bugge (analog synthesizer). Musikarane vekslar fritt mellom ulike kontrastar – frå minimalistiske arrangement som ser ut til å kunne strekke seg i det uendelege over tid og stad, til framande lydbilete av øydeleggjande teksturar og kjenslemessige råopplevingar.

Musikken til Bilayer kan skildrast som ein fabel der ein ikkje heilt veit kva som eigentleg var opphavet til det ein får høyre. Bandet køyrer flat struktur der alle lydar er like viktige, og dei ulike lydelementa kan like gjerne kome frå Holsen sine prosesserte trompetlydar som frå Bugge sine syntetiske lydar. Saman utgjer Bilayer eit energisk uttrykk som spelar i det naturlege spenningsfeltet ein kan finne i improvisert musikk, og som vidare vert kanalisert til fullkomne og samspelte komposisjonar i ei symbiose mellom jazz, samtidsmusikk og elektronika.

Bilayer har tidlegare spelt på Nonfigurativ Musikk i Tønsberg, Haugesound i Haugesund, Friform Kirkenes, Fritt Fall, Bidrobon og Oddnose Festival. I mars 2019 kjem Bilayer ut med sitt sjølvtitulerte debutalbum «Bilayer» på det norske plateselskapet Va Fongool.

 

«Bilayer finner fram til noe eget på vei gjennom den tradisjonen de beveger seg i. De låter organiske, unndrar seg føleriet og presenterer et alvor med god ettersmak.»

Les platemeldinga av Bilayer frå Arild R. Andersen på Jazzinorge.no